Hjem - Lions Ilulissat

Menu

Qullissat Ungdomslejr 2017

Lions Ungdomslejr 2017

I anledning af Lions Club Internationals 100 års jubilæum besluttede vi at afholde en lokal ungdomslejr for unge der kan have det lidt svært i hverdagen. De unge skulle komme fra hele den tidligere Qaasuitsup Kommunia hvor der er mere end 1.000 km fra den nordligste by Qaanaaq til den sydligste by Kangaatsiaq. 

Før lejren blev der afholdt en række planlægningsmøder med deltagelse af Foreningen Grønlandske Børn, Kalaallit Røde Kors Ilulissat og Lions Club Ilulissat. Da de frivillige til lejren blev fundet planlage de aktiviteterne sammen med Foreningen Grønlandske Børn og Lions Club.

De frivillige der var med var lokale ildsjæle samt 4 studerende fra 4 og 6 semester fra Social Pædagogisk Seminarium i Ilulissat. Ialt 8 personer. 

Gennem folkeskolerne i byerne i Qaasuitsup Kommunia blev der fundet 16 unge som lige var blevet færdige med 9. klasse. Fælles for dem var at lærerne skønnede at de var nogle, der har det svært på den ene eller anden måde og kunne have god brug for at komme på en sommerlejr. De fleste af de unge kom fra ressourcesvage familier. Desværre lykkedes det ikke at finde nogen deltagere fra Aasiaat hvorfor vi udvalgte en dreng og pige til fra Ilulissat så der var 4 fra Ilulissat og 2 fra de øvrige byer. Grundet dårligt vejr i Qaanaaq og en en pige der fortrødt i sidste øjeblik var deltagerantallet reduceret til 13 unge.

Ungdomslejren fandt sted fra lørdag den 24. juni 2017 til lørdag den 1. juli 2017. Men grundet transportforholdene i Nordgrønland kan alle deltagere ikke have ankomst og afrejse samme dag lige som der skal tages højde for vejret. De første deltagere ankom derfor allerede torsdagen den 22. juni og de sidste kunne rejse hjem om tirsadgen den 4. juli.

De to første dage boede deltagerne sammen med nogle af de frivillige på et kollegie i Ilulissat og de var på besøg på Ilulissat politistation og høre om konsekvenserne ved kriminalitet, på besøg på Ilulissat sygehus og høre om farene ved at indtage for meget alkohol samt deltage i førstehjælpskursus arrangeret af Kalaallit Røde Korsiat.

   

Efter 2 dage i Ilulissat sejler deltagerne og de frivillige mandag den 26. juni til den forladte mineby Qullissat. Her boede de i Sungiusarfik Ikinnguts hus som Lions Club Ilulissat havde lånt. Dagene gik med forskellige aktiviteter som rundvisning i Qullissat, orienteringsløb, vandreture, lege og opgaver hvor de lærte at samarbejde og selvtillid. Rundvisningen i Qullissat blev foretaget af en gamle Qullissat beboer der boede i byen mens de var der. Derudover var der de daglige gøremål som madlavning, rengøring mm. Lørdagen den 1. juli og søndag den 2. juli rejser de hjem fra Qullissat. Hjemrejsen sker over 2 dage grundet vejret. 

 

For de unge der ikke kan rejse hjem mandag morgen arrangeres der et besøg på fiskefabrikken Halibut Greenland således at deltagerne kan se hvordan en moderne fiskefabrik fungere. 

Kammeratskabet og samarbejdet på lejren gik rigtigt godt. Der var ingen af de unge der blev holdt udenfor og alle deltog på lige fod i alle aktiviteter. Alle unge deltog aktivt i de daglige gøremål samt at transportere bagage mm.

En af de frivillige voksne beskrev det således om et par af de unge der i starten var meget stille og tilbageholdene: "Det er som om de er blevet et par centimeter højere mens de har været i Qullissat". Alt i alt må det kaldes en vellykket tur, der har givet de unge deltagere en god og uforglemmelig oplevelse.

En stor tak til dem der har støttet økonomisk og ydet en frivillig indsats for at lejren kunne blive en realitet. 
Følg Lions